Monday, 24 August 2020

SYUKUR

 

 

 

 Sayidina Ali pernah berpesan ;

Sesungguhnya nikmat bertalian dengan kesyukuran. 

Kesyukuran pula bertalian dengan pertambahan. 

Kesyukuran dan pertambahan selalu seiring. 

Maka tidak akan terputus pertambahan daripada Allah sehinggalah terhenti kesyukuran daripada hamba.

 
•Riwayat al-Baihaqi •

Iklan