Saturday, 2 April 2022

Tentang Cinta

 

Dalam hati tak boleh ada dua cinta; kalian pilih,

Allah atau selainNya ! 
No comments:

Post a Comment

Iklan